Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’ndaki hurma ağaçlarına mevslimlik bakım başladı

Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Bölümü Süsleme ve Ağaçlandırma Bölümü, Beynel-Haremeyn Meydanı’nda bulunan hurma ağaçlarına yönelik dal budama kampanyası başlattı. Ağaçların sağlıklı gelişimini, yemişini ve güzel görüntüsünü korumak için yapılan kampanya mevsimlik olarak yapılıyor.

Birim sorumlusu Hatem Abdulkerîm konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na şunları söyledi: “Kampanyamız Mart ayının yarısından itibaren başlamış olup hurma ağaçlarının yükselmesini amaçlamaktadır. Takip ettiğimiz aşılama kampanyasına göre aşılama tek bir kampanya halinde ve tek bir tarihte yapılmaktadır. Akabinde ağacın yemişlerinin aşılanması için her bir ağaca bir ya da iki kez tırmanılıyor. Çünkü bu yemişler geç açıyor. Ardından uzman ekibimiz hurma dallarının sarkıtılması ve ayrılması için devreye giriyor; hurma salkımlarının sayı ve oranlarını düzenliyor. Ekibimiz sağlam yemişlerin çıkması ve hepsinde dengeli büyüme olması için her bir ağacın hacmini göz önüne alarak her bir ağaçta üçte bir ya da yarım salkım olacak şekilde düzenleme yapıyor.”

“Bu kampanya hurmaların olgunlaşma tarihleri doğrultusunda Haziran ayına kadar devam edecektir. Bu ayda hurma ağacının gıda üretim kapasitesindeki kaybını telafi etmek için dağıtım çalışmaları sona eriyor ve ağacın yemiş verme kapasitesinin belli sayılarda olmasına odaklanılıyor. Aşılamada kullanılan eril yemişler “Verdî” ya da “Semsemî” gibi iyi türlerdeki hurma ağaçlarından elde edilmektedir. Bunlar da gönüllüler tarafından bize getirilmiştir. Yemişin test edilmesinin ve çürük çıkmasına neden olan hastalıklar gibi hastalıklar barındırmadığından emin olunmasının ardından aşılama yapılmaktadır.”

“Dal budama veya diğer bir adıyla ‘Tekrîb’ kampanyası; birimimizin gerçekleştirdiği önemli kampanyalardandır. Bu kampanyada alanında deneyimli gönülüllerden de yardım almaktayız. Kampanya; kurumuş dal ve yapraklar, lifler, artıklar ve kuş yuvaları gibi geçen yıldan bu yana ağacın kalbinde kalan artıkları temizlemeyi ve hurma ağacının aşı mevsimine yükselmesini engelleyen yaprak dikenlerini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu da ağaçlardaki hastalıkları azaltmaya, yemişlerinin iyileşmesine ve hızla olgunlaşmalarına yardımcı olmaktadır.”

“Gerek sulama gerek organik gübre gerek kimyasal gübre gerekse de büyümeyi tetikleyen takviyeler vb açısından olsun; bu ağaçlarla özel ilgi gösterilmektedir. Bunun için dört aşamalı bir hizmet programını devreye soktuk. Bu program doğrultusunda önce aşı için, sonra yemişini sarkıtmak için, meyvesini toplamak için ve sonra da kesimi için olmak üzere hurma ağacına toplam dört defa çıkılmaktadır. Şu anki yaptığımız dördüncüsüdür ve başka çalışmalar için zemin hazırlayıcı niteliktedir.”

Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’na ekilen ağaçlar meydana güzellik katan en önemli unsurlardan biri olup toplamda 57 tanedirler. Bu sayının seçilmesinin ardında yatan neden de Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Kerbelâ olayından (Taff Vakıası’nda) şehîd olduğun vakit yaşına atıfta bulunmaktır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: