پایان مرحله دوم کارگاه های توسعه انسانی ویژه داوطلبان واحد آداب زیارت در آستان قدس عباسی

بخش توسعه انسانی آستان قدس عباسی مرحله دوم کارگاه های خود ویژه داوطلبان واحد آداب زیارت را به پایان رساند.

این کارگاه ها به منظور تربیت پرسنلی برگزار می شود که ویژگی های متناسب با ماهیت خدمتشان در مراقد مطهر را دارا هستند.

محمد حسن جابر، رئیس بخش توسعه انسانی در این خصوص گفت: این دوره ها و کارگاه های آموزشی که بخش توسعه انسانی برگزار می کند ادامه دارد و هدف از آنها ارتقای بستر فعالیت در بخش های مختلف آستان قدس عباسی با تکیه بر مربیانی کارآزموده در زمینه توسعه انسانی است.

وی گفت، واحد آداب زیارت از واحدهایی است که به صورت مستقیم با زائران همکاری دارد. بنابر این جلسات همسو با ماهیت کار آنها برگزار شد. مرحله دوم کارگاههای دوره توسعه انسانی با مشارکت ۳۰ داوطلب از استان بغداد در قالب ۱۲ ساعت آموزشی در دو کارگاه (دیپلماسی گفت و گو) و (مدیریت زمان) در سالن بخش توسعه انسانی پایان یافت.

همزمان، شرکت‌کنندگان بر اهمیت موضوعات محوری این دوره و اثربخشی آنها در فعالیت و خدمتشان به حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) و زائران ایشان تاکید کردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: