موسسه نبض العراق میزبان فعالیت فرهنگی آستان قدس عباسی

موسسه توسعه و امداد رسانی نبض العراق در بغداد میزبان یکی از برنامه های فرهنگی مرکز ملتقی القمر وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی بود.

این برنامه به منظور مشارکت در رشد توانمندی ذهنی این قشر و تقویت سطح فرهنگی و فکری آنها به اجرا درآمد.

حارث الداحی، مسئول این مرکز در گفتگو با شبکه الکفیل گفت: این مرکز در چارچوب طرح و برنامه های سالانه ای که تدوین کرده برگزاری برنامه ها و فعالیتهای فکری و فرهنگی در استانها را طبق جدول زمانی و مکانی ادامه می دهد.

در این برنامه دو سخنرانی با موضوع اهتمام به تلاش جوانان، ارائه دیدگاهها و آرمانهای نشست فرهنگی القمر و انطباق آن با مضمون نصیحتهای مرجعیت عالی دینی برای جوانان عراقی ایراد شد.

این مرکز همچنین کارگاههای فرهنگی را در طول برگزاری این برنامه برپا کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: