چاپ و انتشار جلد دوازدهم مجله علمی الباهر

مرکز بین المللی مطالعات العمید وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی دوازدهمین جلد مجله علمی (الباهر) در حوزه علوم طبیعی و مهندسی را منتشر کرد.

این جلد شامل دو شماره بیست و سوم و بیست و چهارم و حاوی مجموعه ای از مقالات بود.

طبق اعلام دو هیات مشاوره و تحریریه این مجله، مجله الباهر در زمینه ارائه پژوهش های علمی و توسعه آن جهت همسویی با پیشرفت رشته های علمی پیشتاز بوده است.

این دو شماره حاوی موضوعات پژوهشی متنوعی بود که رشته های مهندسی معماری، شیمی تحلیلی، فیزیک فضا، نجوم، آمار و ریاضیات را دربر گرفت.

این دو منبع افزودند: تنوع موجود در این جلد مجله بیانگر این است که مجله الباهر پژوهشگرانی را در این رشته های علمی و غیره جذب نموده است و بی شک مسئولیت های جدیدی را به عهده هیات تحریریه می گذارد تا خواسته های خوانندگان در کسب مباحث جدید را پوشش دهد.

این دو منبع در خاتمه گفتند، ورود مقالات پژوهشگران به پایگاه بیانات جهانی، انگیزه قوی برای تسریع در مراحل پیشرفت و ارتقای اشکال داوری و نشر در سطوح بالا خواهد بود.

جهت کسب اطلاع از این شماره مجله و آرشیو دیگر شماره ها از سایت مجله به نشانیhttp://albahir.net بازدید نمایید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: