اتمام بخش مهمی از بازسازی و توسعه باب امام کاظم (علیه السلام)

بخش پروژه‌های مهندسی آستان قدس عباسی، از اتمام یکی از مهمترین مراحل بازسازی و توسعه باب امام موسی کاظم (علیه السلام) از سمت داخل خبر داد. این باب یکی از ورودی‌های ویژه بانوان و نیز یکی از ورودی‌های مهمانسرای آستان قدس به شمار می‌رود، که در ضلع جنوب غربی صحن مطهر واقع شده است و با طراحی نوین و متناسب با بخش اصلی داخل حرم به اجرا درآمده است.

مهندس ضیاء مجید الصائغ رئیس بخش مذکور اظهار داشت: «باب امام کاظم (علیه السلام) از نظر طراحی از سایر ورودی‌های آستان قدس متفاوت است. این باب به شکل مستقیم به صحن مطهر منتهی نمی‌شود، بلکه از طریق یک انحنا به فضای صحن می‌رسد. این موضوع ما را بر آن داشت تا طرحی متناسب با این وضعیت برای آن طراحی کنیم، که از یک سو با ورودی اصلی و از سوی دیگر با سایر ورودی‌های آستان در تناسب و هماهنگی قرار گیرد. تمام این عناصر در کنار هم با ترکیبی از اصالت و مدرنیته، از سمت داخل به صحن مطهر‌ مشرِف است.»

وی افزود: «اقدامات سنگفرش زمین این ورودی از در اصلی تا صحن مطهر، یکی از مهمترین مراحل این پروژه بود که به اتمام رسید.»

وی توضیح داد: «کار پوشش با سنگ‌های مرمر طبیعی انجام شده و در آن موارد مهمی از جمله تناسب سطح ارتفاع از سطح حرم مطهر مورد توجه گرفته است، تا رفت و آمد زائران در آن به سهولت انجام شود. تنها کار باقی مانده پوشش و زینت دیوارها با کاشی کربلایی است که کارهای مقدماتی آن نیز انجام گرفته است.»

شایان ذکر است که این اقدامات بخشی از پروژه متناسب سازی ورودی های حرم مطهر، با ورودی اصلی آن به شمار می‌رود، تا آن‌ها را به شکل جزء واحدی قرار دهد. این طرح از ابتدای ورودی آغاز و تا انتهای باب قدیم که به ایوان‌های صحن شریف می‌رسد ادامه دارد. تمام این اقدامات مطابق با طرح خاصی، متناسب با بافت معماری آستان قدس و نیز هماهنگ با سایر ورودی‌ها جهت دستیابی به جزئی واحد از یک کل متمرکز در حال انجام است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: