نقد و بررسی کتاب (المستشرقون الجدد) اثر «ايان الموند» در مطالعات خاور شناسی

مرکز اسلامی مطالعات راهبردی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به تازگی شماره بیست و چهارم مجله (دراسات استشراقیة: مطالعات شرق شناسی) را منتشر کرد.

جهاد سعد، سردبیر این مجله در شماره کنونی آن به نقد و بررسی کتاب (المستشرقون الجدد: شرق شناسان نوین) تالیف ايان الموند می پردازد.

وی می گوید: این کتاب درباره فیلسوفان و ادبیان غربی سخن می گوید که اسلام را در پروژه های نقدی مدرنیته خود برای خدمت به سلطه غرب بکار گرفتند. این قابل درک نیست که چرا نویسنده انگلیسی که متعلق به یک دانشگاه آمریکایی در یک کشور اسلامی است، عمداً ایده ها، مباحث و حتی اسامی افرادی را نشر می دهد که با ارزش ها و اعتقادات اسلامی خصومت دارند، حتی اگر این افراد از نظر موضوعی در چارچوب روش و محتوای کتاب نباشند، مانند سلمان رشدی و اورهان پاموک، نویسنده ترک تبار ملحد.

وقتی صفحات کتاب را دوباره در قیاس با هویت نویسنده و زمینه های فکری او ورق می زنیم، متوجه می شویم که او بخشی از سیستم غربی است که لرزش ارکان دین اسلام و تحریف آوازه اجتماعی و سیاسی آن را دنبال می کند. اما این بار در یک فضای دانشگاهی اسلامی و از تریبون یک کشور اسلامی که اهمیت موضوع در اینجا نهفته است.

علاوه بر آنچه ذکر شد ، این مجله مقالات دیگری را دربر گرفته است. به منظور دانلود این شماره و اطلاع از آن به سایت ذیل مراجعه نمایید: https://m.iicss.iq/?id=102
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: