برگزاری آزمون دوره ای صوت و لحن قرآن کریم در واحد موسسه آستان قدس عباسی در نجف

موسسه قرآن کریم در نجف اشرف آزمون دوره ای را برای قرآن آموزان دوره آموزش صوت و لحن قرآن کریم برگزار کرد.

این دوره دروسی را در زمینه صوت و لحن های مختلف قرآن و معرفی نحوه قرائت و ادای لحن دربرگرفت.

این آزمونها در چارچوب دوره های موسسه قرآن کریم در نجف اشرف برگزار می شود.

شایان ذکر است، موسسه قرآن کریم وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی سالانه مجموعه ای از فعالیتهای قرآنی متنوع را برگزار می کند که به دلیل شرایط فعلی کشور این برنامه ها طبق طرح پیشگیرانه دنبال می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: