تلاشهای واحد امداد و پشتیبانی آستان قدس عباسی در استانهای عراق همزمان با آغاز محدودیتهای کرونایی

واحد امداد و پشتیبانی وابسته به آستان قدس عباسی از یکپارچگی تلاش یگانها و موکبهای پشتیبانی آن در استانهای عراق همزمان با آغاز محدودیت های کرونایی خبر داد.

قاسم المعموری، مسوول این واحد در گفتگو با شبکه الکفیل عنوان داشت: واحدهای متعلق به موکبهای پشتیبانی لجستیکی در آستان قدس عباسی تلاشهای خود را برای تشکیل ستاد بحران در استانها به منظور اجرای پویشهای ضدعفونی سازی و توزیع سبدهای غذایی میان خانواده های نیازمند، فقرا و ایتام در استانهای عراق آغاز کردند. این امر همزمان با آغاز محدودیت جزیی و کلی آمد و شد انجام شد.

المعموری عنوان داشت، مدیریت واحدها در استانها با موکبهای فعال و ستاد بحران و غیره برای جلوگیری از شیوع کرونا همکاری می کنند.

وی تاکید کرد، نوزده واحد و صدها موکب در استانهای شمالی تا جنوبی با همکاری اهداکنندگان و شرکت کنندگان در فتوای همبستگی اجتماعی و فعالیتهای امداد و پشتیبانی انسانی، مواد و تجهیزات پزشکی و دهها بطری حاوی ماده اکسیژن و نیز صدها سبد غذایی برای توزیع آن میان نیازمندان فراهم کردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: