دانشگاه دیالی به دنبال گشایش چشم اندازهای همکاری با کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی

هیاتی از دانشکده علوم انسانی دانشگاه دیالی از مرکز تصویربرداری و فهرست نویسی و نیز مرکز ترمیم نسخ خطی وابسته به کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی بازدید کرد.

صلاح السراج، رئیس مرکز تصویربرداری نسخ خطی در مصاحبه با شبکه الکفیل عنوان داشت، این بازدید یکی از بازدیدهایی است که هیات ها و شخصیت های آکادمیک در زمینه کتابداری انجام دادند و هیات بازدید کننده از ماهیت کار و سازوکارهای آن مطلع شد.

السراج تصریح کرد، این هیات همچنین از مرکز ترمیم نسخ خطی و مهمترین اقدامات انجام شده در آن نظیر ترمیم اسناد و نسخ خطی ادوار زمانی مختلف و نیز تجهیزات مورد استفاده در آنجا بازدید به عمل آورد.

وی افزود: این هیات ضمن ابراز شگفتی از فعالیت حرفه ای پرسنل این مرکز، خواهان گشایش چشم اندازهای همکاری و اقدام مشترک میان طرفین و تبادل اطلاعات و تجربیات به ویژه در زمینه میراث خطی شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: