موفقیت 95 درصدی بیمارستان تخصصی الکفیل در عملهای جراحی قلب کودکان

تیم پزشکی بیمارستان تخصصی الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی از انجام (600) عمل جراحی قلب باز کودکان با موفقیت (95) درصدی خبر داد.

این تیم اعلام کرد، بیمارستان الکفیل مجهز به مرکز مراقبت پیشرفته ای برای بیماران قلبی است که با عملهای جراحی بر روی نوزادان زیر سه ماه متمایز گشته است.

جاسم الابراهيمی، رئیس این بیمارستان گفت، بیمارستان الکفیل طی چهارسال (600) عمل جراحی قلب باز روی کودکان در سنین مختلف انجام داد که پیشرفت (95) درصدی محقق نموده است و این میزان پیشرفت با مراکز جراحی قلب کشورهای پیشرفته برابری می کند.

وی گفت، این عملهای جراحی توسط پزشکان عراقی و خارجی که از بزرگترین پزشکان جهان در زمینه جراحی قلب باز کودکان هستند انجام شد و عامل موفقیت شان، توامندی کادر پزشکی و پرستاری و برخورداری از تکنولوژی های جدید است که با پیشرفتهای پزشکی جهان همسویی می کند.

همزمان احمد عبودی، رئیس مرکز جراحی قلب کودکان گفت، این مرکز در سال 2017 در بیمارستان الکفیل تاسیس شد و از ابتدای فعالیت خود تا اکتبر 2020 حدود (600) عمل جراحی انجام داد که (300) جراحی توسط تیم پزشکی عراق و (300) جراحی توسط تیم پزشکی خارجی انجام شد که میزان موفقیت آنها با مراکز جراحی قلب جهان برابری می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: