افزایش پویشهای انسانی آستان قدس عباسی برای حمایت از خانواده های آسیب پذیر

واحد وابسته به بخش امداد و پشتیبانی آستان قدس عباسی در بغداد پویش های انسانی خود را برای حمایت از خانواده های آسیب پذیر افزایش داده است.

قاسم المعموری، مسئول بخش امداد و پشتیبانی گفت، واحد وابسته به این بخش پویش های انسانی خود را برای کمک به خانواده های آسیب پذیر و توزیع سبدهای غذایی میان آنها پس از اعمال محدودیت آمد و شد به منظور جلوگیری از شیوع کرونا افزایش داده است.

وی ادامه داد: از جمله این پویش ها پویش حسینیه سید حامد طاهر الموسوی است که بیش از ۵۰۰ سبد غذایی را برای خانواده‌های نیازمند در منطقه النهروان تهیه و تدارک دیده است.

المعموری گفت، خادمان موکب انصار السیده رقیه و موکب علی الکرار (علیهما السلام) وابسته به واحد کاظمین پویش (أهل الغيره) را آغاز کردند. همچنین پویش حمایتی گسترده ای در محله های السفير و الرحمه به راه افتادند. تیم داوطلبان (كافل اليتيم) نیز در چهارچوب فعالیتهای واحد بغداد سبدهای غذایی بسیاری میان خانواده‌های نیازمند توز یع کردند.

المعموری عنوان داشت، این پویشها به شکل دوره ای ادامه دارند و در ایام محدودیت کرونایی افزایش می یابند. به طوری که سبدهای غذایی حاوی مواد خشک و تازه و مواد دیگر را شامل می‌شود و انتظار می رود در کمک به این خانواده ها برای عبور از بحران سهیم باشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: