برگزاری کارگاه بحث و گفتگو درباره شبهات معاصر

بخش توسعه پایدار در آستان قدس عباسی کارگاه بحث و گفت و گویی را برای پرسنل خود تحت عنوان (شبهات معاصر) برگزار کرد.

این کارگاه توسط شیخ حارث الداحی، مدیر مرکز همایش فرهنگی القمر به منظور مشارکت در ارتقای سطح فرهنگی کادر بخش توسعه پایدار و افزایش مهارت‌های آنها ارائه شد.

محمد حسن جابر، رئیس بخش مذکور در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل گفت، کارگاه بحث و گفتگویی با محوریت مبانی و اصول مصونیت جوانان در برابر شبهات فکری معاصر و نحوه تعامل با آنها برگزار شد که هدف از آن مشارکت در ارتقای توانمندی های فکری و رفتاری آنها بود.

به گفته وی، این کارگاه همچنین به منظور افزایش دانش و اطلاعات پرسنل شاغل در این بخش برگزار شد تا آنها را در جامعه افرادی تاثیر گذار تر و کارآمدتر قرار دهد.

جابر اظهار داشت، این کارگاه برخی از محورها و پرسش ها در خصوص شبهه و انواع آن، عوامل طرح شبهه و غیره را در برگرفت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: