بررسی آثار علمای شهر بصره در مرکز تراث البصره

مرکز تراث البصره وابسته به آستان قدس عباسی اهتمام ویژه ای برای شخصیتهای تاریخی بصری که نقشهای فکری و فرهنگی مهمی ایفا کردند و در گسترش میراث ارزشمند این شهر سهیم بودند قائل است.

شیخ ياسين اليوسف، معاون رئیس مرکز یاد شده در گفتگو با شبکه جهانی الكفيل گفت، مركز تراث البصره وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی برای معرفی میراث فکری بصره از طریق بررسی شخصیت های بصری بواسطه تالیف و تحقیق کتب فعالیت می کند. در همین راستا مجموعه ای از نسخ خطی تعدادی از بزرگان بصره امثال شيخ مهذب الدين البصری را مورد تحقیق قرار داده است.

وی گفت، این مرکز همچنین به میراث سید نعمت الله الجزائری اهتمام ورزیده و کتب شيخ مفلح الصيمری را مورد تحقیق قرار داده است.

به گفته الیوسف، تحقیق نسخ خطی و کتب دهها تن از علمای برجسته بصره همچنان ادامه دارد.

وی اظهار داشت، این مرکز همچنین در زمینه تالیف به شخصیتهای تاریخی مهم همچون امثال الربيع بن انس البصری، صاحب قدیمی ترین تفسیر قرآن کریم در بصره و نیز احمد بن عيسى بن زيد و غیره پرداخته است.

جهت اطلاع از آثار مرکز از سایت رسمی آن به نشانی ذیل بازدید نمایید: http://mk.iq/cen.php?id=9
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: