Basra Mirası Merkezi şehrin ulemâsı ve eserlerine ışık tutuyor

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Basra Mirası Merkezi üstlendiği misyonlardan biri de; Basra’nın değerli mirasına katkıda bulunan ve kültür - düşünce alanında büyük rol oynayan tarihi ulemâsına yönelik.

Merkezin bu konuyla ilgili harcadığı çabalarla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na bilgi veren Basra Mirası Merkezi Yardımcısı Şeyh Yasin şunları söyledi: “Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi İslami ve İnsani Maarif İşleri’ne bağlı Basra Mirası Merkezinin çalışmaları Basra’nın fikir mirasını ortaya çıkarma üzerinedir. Bunu da Basralı şahsiyetlere ışık tutarak yapmaktadır. Bunun için o şahsiyetlerin eserlerinin telifi ve tahkiki yapılmaktadır. Bu çerçevede Basra’nın simgesi olmuş olan şahsiyetlere ait bazı yazma eserlerin tahkikini yapmıştır. Şeyh Muhezzebuddîn el-Basrî gibi. Merkezimiz bu pek değerli alimin bazı nadide yazma eserlerinin tahkikini yapmıştır.”

“Merkezimiz Seyyid Nimetullah el-Ceza’irî’nin mirasıyla da ilgilenmiş ve kendisinin İslam kütüphanelerinde nadir bulunan bazı yazma eserlerinin tahkikini yapmıştır. Merkezimiz aynı şekilde Şeyh Muflih es-Sumeyrî’nin kitaplarının da tahkikini yapmıştır ve şu anda kendisine ait bazı başka risalelerin tahkikini yapmaya başlamış durumdayız.”

“Onlarca Basralı alime ait yazma eserlerin ve kitapların tahkikini yapmaya devam ediyoruz. Merkezimiz kurulduğundan yana bunu kendimize vazife gördük; bu vazifemizi Allah izin verirse yapmaya devam edeceğiz.”

Telif konusuna gelince; Basra Mirası Merkezi’nin şehirde düşüncenin gelişimine büyük rol oynayan Rebî b. Enes el-Basrî gibi tarihi şahsiyetlere yönelik eserlerin telifiyle ilgileniyor. Rebî b. Enes el-Basrî Basra’daki en eski Kur’ân-i Kerîm tefsirini yazmasıyla ön plana çıkıyor. Ahmed b. İsa b. Zeyd ve el-Muhaddis el-Basrî de aynı şekilde; siretleri ve fikrî eserlerinin tanıtılması için çalışma yapılan önemli şahsiyetlerden.

Basra Mirası Merkezi’nin Arapça dilindeki resmi sitesini incelemek isteyenler için resmi sitesi:

http://mk.iq/cen.php?id=9
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: