Çok değerli bir eser daha!

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi çok değerli bir esere daha imza attı

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Kültürel ve Düşünsel İşler Bölümü’ne bağlı Araştırma ve Yayınlar Birimi tarafından yayınlanan “Müminlerin Emîri’nin (Aleyhisselâm) takipçileri olan Kûfe’li Sahabiler” adlı eser okurlarına kavuşmaya hazır!

Hz.Resûlullah’ı (Sallallâhu Aleyhi we Âlih) görüp müslüman olan ve Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali bin Ebî Talib’in (Aleyhisselâm) takipçisi olmakla şereflenen Kûfeli Ashâb-ı Kirâm’ın çok titiz ve objektif bir biçimde teker teker incelenip irdelendiği bu eser ile birlikte; Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi’nin din ve kültüre yönelik eserlerine bir yeni yıldız daha eklenmiş oldu.

Eseri derleyen birim sorumlusu Alâ Saîd Esedî bey eserin verilere dayalı analizler yoluyla derlendiğini aktardı. Eserin derlenmesi sürecinde en temel islam kaynaklarından faydalanıldığına ve şia kaynakları kadar şii olmayan kaynaklardan da yararlanıldığını ifade eden Esedî, eserin yazımındaki objektifliğe dikkatleri çekti.

Peki Neden bu konuda bir eser?

Bunun birkaç sebebi vardır. Bunlardan biri; şu ana kadar Müminlerin Emîri’nin (Aleyhisselâm) döneminde Kûfe’deki siyasi, ilmi ve ekonomik yapıya dair eserler yazılmış olmasına rağmen bu alanda hiçbir eserin bulunmayışıydı. Oysa ki İmamet hareketine refakat eden, Ehlibeyt’i (Allah’ın en ulvi salât-u selâmı üzerlerine olsun) ilk takip edenlerden olan ve Kûfe’nin Müminlerin Emîri’nin (Aleyhisselâm) Hilafeti döneminde başkent olmasının temel etkenlerinden biri olan bu şahsiyetleri tanımak her açıdan çok önemlidir.

Bir diğer sebep de her Ehlibeyt (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı üzerlerine olsun) dostunun, Müminlerin Emîri’nin (Aleyhisselâm) velâyeti için ilk kendini feda eden bu pek değerli şahsiyetleri mutlaka tanıması gerektiğidir. Zira bu şahsiyetleri tanımak iki açıdan önemlidir.Birincisi; onların varlık ve duruşları, Ehlibeyt (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı üzerlerine olsun) yolunun birilerinin iddia ettiği gibi sonradan varolmuş bir yol olmadığını, aksine doğrudan Hz.Resûlullah’a (Sallallâhu Aleyhi we Âlih) uzandığını kanıtlamaktadır. Ashab’ı kabul eden herkes için birer delil ve yol gösterici levha mahiyetinde olan bu şahsiyetleri tanımanın bir diğer önemi de; İslam dünyasını şu an zedeleyen ve başta ortadoğu olmak üzere, İslam coğrafyasının her yerinde bölünme,ayrılık ve parçalanmalara sebep olan “Şia ashabdan nefret eder!”,"Şia sahabe düşmanıdır!" gibi yalanları ortadan kaldıracak nitelikte bir eser olmasıdır. Zira bu şahsiyetler; hem Hz.Resûlullah’ın (Sallallahu Aleyhi we Âlih) ashabıdırlar, hem Ehlibeyt’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı üzerlerine olsun) takipçisi olduklarından ötürü şiidirler, hem de Şii dünyası tarafından çok sevilip sayılan ve itibar gören kimselerdirler.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: