بررسی امکان اجرای پروژه شهر هوشمند و مزرعه انرژی نو

هیاتی از انجمن مدیریت پروژه ها در عراق (PMAI) و شرکت آموزش و توسعه «نور الافق» به منظور گفت‌وگو درباره برخی پروژه های مهندسی، زراعی، فناوری، آموزشی و اینترنتی و امکان اجرای آن با تکیه بر تجربیات عراقی‌ها و آستان قدس عباسی از این آستان بازدید کرد.

محمد حسن جابر، رئیس بخش توسعه پایدار در گفت‌وگو با شبکه الکفیل گفت، هیات بازدید کننده متشکل از تعدادی کارشناسان عراقی در حوزه های مختلف بود که به منظور بررسی و گفت و گو درباره امکان اجرای برخی پروژه های جدید و پیشرفته از آستان قدس عباسی بازدید کرد.

طی این بازدید، سخنرانی با محوریت معرفی پروژه ها با حضور عباس موسی، معاون تولیت آستان قدس عباسی و برخی روسای بخش ها ایراد شد. هیات بازدید کننده درباره دیدگاه، اهداف و امکان ادغام آن با چشم انداز و اهداف آستان قدس عباسی گفتگو کرد.

علی ادهم، رئیس انجمن مدیریت پروژه ها در عراق گفت، در راس پروژه‌ها، شهر هوشمند، مزرعه انرژی جایگزین (خورشیدی) در استان کربلا، پروژه آموزش و توسعه، برگزاری نمایشگاه، کنفرانس و توسعه خدمات پزشکی و آکادمیک بود.

وی گفت: در پایان از مهمترین پروژه های آستان قدس عباسی که سزاوار ستایش هستند مطلع شدیم و از برخی بخشهای آستان قدس همچون بخش پروژه های مهندسی و واحد ارتباطات و فناوری اطلاعات بازدید کردیم و از تکنولوژی های مورد استفاده در آن با خبر شدیم.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: