تداوم پویشهای آستان قدس عباسی در حمایت از خانواده های آسیب پذیر

پویشهای آستان قدس عباسی برای حمایت از خانواده های آسیب پذیر همچنان ادامه دارد و اکنون در استان بابل در حال اجرا است.

در پی اعمال محدودیت آمد و شد به دلیل کرونا، پویش شعبه امداد و پشتیبانی آستان قدس عباسی/ واحد بغداد برای حمایت از خانواده های آسیب پذیر به شهرستان المسیب در استان بابل رسید.

قاسم رحيم المعموری، مسئول این واحد در گفتگو با شبکه الکفیل عنوان داشت، پویشهای بخش یاد شده برای حمایت از خانواده های آسیب دیده اعم از نیازمندان و ایتام ادامه دارد و همه واحدها در استانها فعالیتهای خود را در بحبوبه این اوضاع گسترش داده اند، بطوریکه تعدادی از سبدهای غذایی، پوشاک و نیز کمکهای مالی با همکاری واحد شمال بابل میان نیازمندان توزیع شد.

سلام الموسوی، ناظر این پویش گفت، در این پویش نزدیک به 75 سبد غذایی کامل شامل مواد تازه و خشک بعلاوه پوشاک و لوازم دیگر میان برخی خانواده ها در شهرستان المسیب توزیع شد. انتظار می رود این کمکها در کاهش رنج خانواده ها سهیم باشد. همچنین کمکهای نقدی میان خانواده ها توزیع شد.

الموسوی تصریح کرد: این آخرین پویش نخواهد بود بلکه پویشها در چندین استان ادامه دارد و تلاش خواهیم کرد تا در حد توان برای عبور از این محنت و رنج در کنار خانواده ها بایستیم.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: