پایان دوره آموزش مجازی آستان قدس عباسی ویژه اقشار مختلف جامعه

مرکز نشست فرهنگی القمر وابسته به بخش امور فکری وفرهنگی آستان قدس عباسی دوره آموزش مجازی گسترده با حضور بیش از 68 شرکت کننده در گروههای سنی مختلف از استان ذی قار و دیگر استانهای عراق را به پایان رساند.

این دوره یکی از مجموعه دوره هایی است که مرکز سابقا به شکل حضوری برگزار می کرد و هدف از آن مشارکت در ارتقای سطح فرهنگی و معرفتی اقشار مختلف جامعه است.

شيخ حارث الداحی، مدیر این مرکز در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل افزود: دوره مذکور طی سه روز از طریق نرم افزار googl meet)) برگزار شد و سه سخنرانی با محوریت متون دینی و سازگاری آن با واقعیت، تاثیر دین در تقویت حکمت و غلبه بر هرج و مرج، افراط گری..عوامل و حل و فصل آن و متون دینی و امکان پیاده سازی آن ایراد شد.

الداحی عنوان داشت، این مرکز جدول ویژه ای برای برگزاری این دوره ها طبق محورهای از پیش تعیین شده و متناسب با اوضاع کنونی جامعه تهیه کرده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: