تداوم اقدامات ضدعفونی آستان قدس عباسی و مناطق پیرامون آن

واحد حفاظت وابسته به بخش امور خدماتی آستان قدس عباسی اقدامات ضدعفونی سازی ورودی‌های آستان و محوطه اطراف آن را به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه می دهد.

در همین راستا، حامد الحافظ، مسئول واحد مذکور در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل گفت: پرسنل واحد ما اقدامات ضدعفونی و پاکسازی محوطه پیرامون آستان قدس عباسی، ورودی های منتهی به آن و نیز رواق های خارجی آستان را به صورت بی وقفه ادامه می دهند.

وی افزود: اقدامات پاکسازی و ضدعفونی سازی شامل طبقات زیرزمینی، اماکن امانات و کفشداری می شود و تلاش های پرسنل واحد مذکور نه تنها محدود به بخش‌های ذکر شده نیست بلکه ضدعفونی سازی بسیاری از اماکن خارجی متعلق به آستان قدس عباسی را نیز در بر می گیرد.

الحافظی تصریح کرد: اقدامات ضدعفونی سازی از اهتمام بسیاری برخوردار است و ما در انتخاب مواد ضدعفونی کننده، مقادیر و ترکیبات آن دقت لازم را داریم. این مواد از محصولات با کیفیت شرکت خیر الجود است.

وی توضیح داد: این فرآیند ضدعفونی سازی با استفاده از دستگاه‌های جدیدی انجام می‌شود که فضاهای بیشتری از مناطق مورد نظر در این فرایند را پوشش می دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: