چاپ کتاب (ترجمه قرآن کریم نزد شرق شناسان) از سوی بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی

مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی اخیرا کتاب (ترجمة القرآن عند المستشرقين- مقاربات نقديّة: ترجمه قرآن نزد شرق شناسان-رویکردهای نقدی) را منتشر کرد.

جمعی از پژوهشگران متخصص از هر دو جهان عربی و اسلامی در گرداوری این اثر مشارکت داشته اند.

هاشم الميلانی، رئیس مرکز یاد شده اظهار داشت: این کتاب عبارت است از مجموعه رویکردهای نقدی درباره مهمترین ترجمه های اروپایی قرآن کریم که با هدف بیان نقاط ضعف محتوایی، فنی و سبکی و ارائه توصیه هایی برای برطرف نمودن اشتباهات به رشته تحریر درآمده است.

وی گفت، این کتاب همچنین به سبک ترجمه قرآن مطابق ضوابط و شروطی توصیه می کند که قداست قرآن کریم و ویژگی های وحیانی، اعجاز و تبلیغی بودن آن را حفظ می کند.

به گفته المیلانی، رویکردهایی که این اثر بررسی نموده شامل مقدمه کتاب "ترجمه های شرق شناسان در زمینه قرآن کریم” ،”ترجمه معانی قرآن کریم به زبان فرانسوی”، “قرآن کریم در مطالعات شرق شناسان فرانسوی”، ‘ترجمه های قرآن کریم به زبان انگلیسی”، “تکنیک های انتخاب معادلهای مناسب برای اسامی خاص قرآن”، “معادلهای انگلیسی واژگان سوره فاتحه”، “ترجمه قرآن کریم به زبان آلمانی”، “شرق شناس اسرائیلی و تاثیر وی در ترجمه معانی قرآن به زبان عبری”، “جریان خاورشناسی روسی و ترجمه معانی قرآن” و “ترجمه قرآن کریم به زبانهای بالکان” می شود که همگی آثار پژوهشگران این حوزه هستند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: