Nebevî bîsetin yıldönümü hatırası üzerine…

Receb-i Şerîf ayı Yüce Allah’ın sâlih kulları nezdinde bayram sayılan aylardandır. Zira bu ay; Yüce Allah’a yönelip dua etme vey akarma ayıdır. Bu ayda birçok özel hatıra vardır; bunlardan biri de Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Bîseti hadisesidir. Bir diğer önemli hadisesi de; velâyeti dinin kemâli ve nimetin tamamlanması olan Müminlerin Emîri’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek viladetidir.

Bîset gününe gelince; Receb-i Şerîf ayının yirmi yedinci gününde gerçekleşmiştir. Yüce Allah’ın büyük bayramlarından ve en şerefli hadiselerden biri olan bu hadisede; Cebrail (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Allah Resûlü’ne (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) inerek Kur’an’ın ilk ayetini tebliğ etmesi emrini ulaştırmıştır.

Rivayetlerde Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ilahi mesajı tebliğ vazifesinin başlama tarihi ile ilgili olarak; Fîl yılından kırk yıl sonra (miladi takvim ile 610) Receb-i Şerîf ayının yirmi yedinci gününde gerçekleştiği aktarılmıştır.

Bu açıdan tebliğ edilmesi emri inen ilk ayetler; Kur’an-i Kerîm’in Alak sûresinin ilk beş ayeti olmuştur.

İşte bu mubarek güne Bîset günü denir. Pek şerefli bir gündür ve büyük bayramlardandır. Tüm Müslümanların bu güne saygı göstermesi ve onunla izzet duyması gerekir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: