Proje ve Kişisel Gelişim Bölümü’nden önemli seminer

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi bünyesinde görev yapan Proje ve Kişisel Gelişim Bölümü “İş güvenliği” seminerleri düzenliyor

Bölümün Kerbelâ eyaleti yerel yönetimine bağlı Sağlık ve İş güvenliği Bölümü ile ortaklaşa bir biçimde, Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi çalışanlarına yönelik düzenlenen seminer; Proje ve Kişisel Gelişim Bölümü’nün yıllık faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Proje ve Kişisel Gelişim Bölümü; Mukaddes Türbenin mensuplarını kişisel bilinç, bilgi-birikim düzeyi ve farkındalık açısından üst düzeylere taşımaya yönelik misyonunu gerçekleştirmekten sorumlu idari bölüm olup düzenlediği çeşitli kurslar, seminerler vb. yollarla bu amaca yönelik çalışmalar yapmaktadır.

İşte bu çalışmalardan biri de “İş güvenliği” seminer zinciridir. Belirli aralıklarla zincirleme düzenlenmeye devam edecek olan bu seminerlerde ele alınacak konulardan bazıları şunlar: İş güvenliği kavramı, İş güvenliğinin sağlığa etkileri, çevre koşullarının (fiziki, mekanik, elektriksel, kimyasal, yangın) İş güvenliğine etkileri, iş kazaları, iş kazalarının önüne geçme, yangın söndürme sistemlerinin kullanımı, ilkyardım eğitimi, güvenli depolamanın temel unsurları, “İş güvenliği ve sağlığı”na yönelik teftiş (ya da tetkik) kavramı ve bu tetkik sürecinde yapılması gereken çalışmalar.

Kerbelâ eyaleti Sağlık Dairesi’ne bağlı Sağlık ve İş güvenliği Bölüm müdür Dr.Muhammed Hasan el-Attâr tarafından verilen “İş güvenliği” seminerlerinin ilki geçtiğimiz gün başladı.

Ehlibeyt’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı, başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) insanlığı her yönden geliştirmek için gönderildiğini, kendilerinin bu hususta gecelerini gündüzlerine katarak uğraşıp didindiğini ve sürekli bir biçimde insanlığı Rabbinin hak yolunun nurlarıyla, her türlü cevherlerini açığa çıkaran hidayet nurları oluşları vesilesiyle çağırdığını bilen Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi; bu çizgiyi takip etmek için çok sayıda çalışma gerçekleştirmektedir. Mukaddes Türbenin mensuplarının kişisel,ahlaki,zihinsel, bilişsel,bilinçsel, kültürel,akaidi, İslami, teknik, sanatsal ve hobi yönlerinden gelişimlerine yönelik çok sayıda kurs,seminer vs. düzenlemekte ve böylelikle Mukaddes mekânda ya da Mukaddes mekânı temsil eden ortamlarda en üst kaliteyi sunmayı hedeflemektedir.

Söz konusu "İş güvenliği" seminerleri de bu vizyonun bir parçasını oluşturmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: