نشست علمی دانشگاه العمید با موضوع بررسی رویکردهای درباره قرآن کریم

انجمن علمی و فکری العمید نشست علمی را تحت عنوان (بررسی قرآن کریم در پرتو رویکردهای مخالف و موافق) براساس شیوه ها و روشهای نقد جدید از طریق برنامه اینترنتیzoom برگزار کرد.

این نشست با شرکت پژوهشگران و کارشناسان این حوزه و با ریاست علی کاظم المصلاوی برگزار شد.

المصلاوی گفت: هدف از نشست که با سخنرانی خلیفه سلمان العبیدی برگزار شد استفاده از دیدگاههای سخنران درباره چگونگی به کارگیری روشهای نقد جدید در پژوهشهای قرآنی بود.

وی افزود: العبیدی یکی از بهترین اساتید دانشگاه بغداد است که برنامه های بسیاری از وی در شبکه های ماهواره ای معروف پخش شده است.

شایان ذکر است انجمن علمی و فکری العمید یک انجمن رسمی ثبت شده در وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: