Şaban ayının dördüncü günü: Haşimoğulları’nın Dolunayı dünyayı şereflendirdi

Şaban ayının dördüncü günündeyiz. Bu günde kardeşliğin, vefânın ve fedâkârlığın sembolü Hz.Ebulfazl Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) dünyayı şereflendirmiştir. Hicri yirmi altıncı senede gerçekleşen bu hadise; daha sonradan sıklıkla kutlanan sevincin ve coşkunun yayıldığı önemli bir münasebete dönüşmüştür.

Hz.İmam Ali b. Ebi Talib’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) yuvasını sevinç ve mutluluğa boğan bu mübarek evlat; daha sonraları Haşimoğulları’nın şanına şan katan son derece önemli bir şahsiyet haline gelecektir. Hz.Ümmül Benîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hanımefendinin ilk evladı olan Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun); kardeşliğin, vefânın ve Ehlibeyt’e (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) bağlılığın ne demek olduğunu asırlar boyunca insanlığa öğretmiştir ve öğretmeye de devam edecektir.

Doğumunun müjdesi: Hz.Ebulfazl Abbas (O’na selâm olsun) Hz.Ümmül Benîn’in (O’na selâm olsun) ilk dünyaya gelen evladıdır. Mubarek doğum ile birlikte yeryüzü aydınladı; Hz.İmam Ali (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hanedânının efradını büyük bir sevinç ve neşe sardı. Apaydın dolunayları dünya semâlarına doğmuştu; Haşimoğullarının şanlı, erdemlerle ve unutulmaz duruşlarla adını tarihe kazıyan efradına bir yenisi daha katılıyordu…

Müminlerin Emîri (O’na selâm olsun) bu mubarek evladının doğum haberini alınca hızla eve gitti. Kollarına aldı, uzunca öptü öptü öptü… Sonra da şerî doğum merasimine başladı. Sağ kulağına ezan ve sol kulağına kamet okudu. Böylece Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) kulaklarının ilk duyduğu ses tevhid, iman ve takva ehlinin önderinin bizzat sesinden tekbirleri, tehlilleri ve kelime-i şahadetleri oldu…

Doğumunun yedinci gününde Müminlerin Emîri (O’na selâm olsun) Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) saçını traş etti; saçın ağırlığı kadar altın ya da gümüşü miskinlere (çok zor durumdaki fakirlere) sadaka olarak verdi ve bir koçu akîka olarak kurban etti. Yani ağabeyleri Hz.İmam Hasan ile Hz. İmam Huseyn (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) dünyaya geldiğinde yaptığı gibi nebevî sünnete ait tüm amellerin hepsini; onların yeni doğan kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) doğumunda da yaptı…

İsminin verilmesi: Müminlerin Emîri (O’na selâm olsun) yeni doğan mubarek evladına “Abbas” adını verdi. Allah Resûlü’nden (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) miras aldığı gaybî ilimlerle bu evladına bakmış ve ileride İslam’ın yiğit kahramanlarından biri olacağını görmüştü. Düşmanın ve batıla karşı çetin, sert ve asık yüzlü; hayır ve imana karşı ise yumuşak huylu, güleç ve yardımsever olacaktı. Öyle de oldu. Savaş meydanlarında Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) düşmanlarının korkudan zangır zangır titremesine sebep olan tek kişilik bir orduydu. Aşûra gününde Kerbelâ’da düşman ordularının yüreklerine öyle bir korku salmıştı ki o hayatta iken Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) çadırlarına yaklaşmaya cesaret edemiyordu…

Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) söylenecek şeyler ne biter ne de birkaç satırla kııtlanabilir. Zira hazret; Yüce Allah katında makamı pek yüksektir. Biz de bu yüzden mübarek doğum günü ile ilgili olarak bu anlattıklarımızla yetindik…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: