غرس نهال از سوی واحد کشاورزی حرم مطهر در سطح شهر و تزئین درختهای قدیمی

تزئین درختهای سطح شهر
واحد کشاورزی آستان مقدس عباسی در راستای افزایش فضاهای سبز در مسیرهای منتهی به حرم مطهر، اقدام به غرس نهال در مسیرها و بلوارهای منتهی به حرم مطهر و یا تزئین درختهای غرس شده در سالهای گذشته نموده است.
این موضوع با هدف زیباسازی شهر و با استفاده از انواع درختان و گلهای زینتی صورت گرفته است.
واحد کشاورزی اداره خدمات حرم مطهر عباسی با استفاده از فضاهای موجود در وسط بلوارها و پیاده روهای منتهی به حرم مطهر اقدام به کاشت درختان و گلهای زینتی نموده است.
یاداور میگردد تمامی نهالها و گلهای استفاده شده در گلخانه های حرم مطهر تولید و تکثیر گردیده اند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: