Mukaddes Türbe, yol düzenlemesi ve "Neden Ziraat?" sorusuna dair...

Mukaddes Türbe bünyesinde görev yapan ve düzenlenen yarışmalarda büyük başarı kazanan Ziraat Şubesi yeni bir başarıyla kendinden söz ettirecek.

Şube Mukaddes Türbenin yol kenarlarını yeşillendirecek.Tamamı Mukaddes Türbeye ait fidelikte yetişen bitkilerle yapılacak olan çalışmaların sonucunda, geçmiş festival ve fuarlarda güzelliğiyle adından söz ettiren bitkiler Mukaddes Türbe’ye götüren yolları süsleyecek.

Proje Ziraat şubesinin programının bir parçasını oluşturan; Mukaddes Türbe’ye götüren yolların ve Mukaddes Türbenin civarını yeşillendirme çalışmaları kapsamında düzenleniyor. Özel geometrik şekiller ve ileri botanik tekniklerle kesilen birbirinden güzel bitkiler ile Mukaddes mekânların ziyaretçilerine manevi güzelliklerin yanı sıra doğal güzellikler de yaşatabilmek amacıyla planlanıyor.

Haberimiz burada bitiyor. Haberin birbirinden güzel fotoğraflarını sayfamızın sonundan görüntüleyebilirsiniz.

Bundan sonraki bölüm Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi'ne şu soruyu sormak isteyenler içindir:

"Mukaddes Türbe neden ziraat ile ilgileniyor?"

Mukaddes Türbe bir dini kurumdur. Bu soruyu cevaplamadan önce de dinde ziraatin öneminin üzerinde biraz durmak gerektiğini düşünüyoruz.

Topraktan yaratılan insan ve topraktan yaratılan bitki...

Ziraat, birşey ekip biçmek ve bitkilerin yetiştirilmesine Hz.Resûlullah ve Ehlibeyt (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı üzerlerine olsun) nezdinde büyük verildiği herkesçe bilinmektedir. Hz.Resûlullah ve Ehlibeyti’nin (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı üzerlerine olsun) tümünün toprakla uğraştığı herkesçe bilinen bir diğer gerçektir. Nitekim kendileri de hadislerinde geçmiş peygamberlerin tümünün toprakla uğraştığını beyan etmişlerdir. Kur’ân-i Kerîm’de ve hadis-i şerîflerde bitki,tarla, ağaç,çiçek vs. tüm bu temalar ile insan yetiştirilmesi arasında bağ kurulmuş olup botanik örnekler yoluyla çok sayıda mesele açıklanmaktadır.

Örneğin, tefsirlerde:

Hz.İmam Cafer-i Sâdık’a (Aleyhisselâm) Kur’ân-i Kerîm’de geçen “Öyleyse müminler Allah’a tevekkül etsinler” ayet-i şerîfesinin bir tefsirini de “ziraat edenler” olarak yapmışlardır. Yani bu ayetin bir tefsiri de bu ayetle muhatap alınanların ziraat ile uğraşanlar olduğunu beyan etmişlerdir.

Hadislerde de:

Hz.Resûlullah (Sallallâhu Aleyhi we Âlih) şöyle buyurmuştur: “ Toprağa birşey eken ya da bir (bitki,fidan vs) diken bir müslüman yoktur ki, onun (ektiğinden veya diktiğinden) yiyen her insan, kanatlı ya da yerde giden hayvan için kendisine bir sadaka yazılmasın!

ve yine:

“Birşey ekip de ektiği meyve veren kimseye Allah-u Teâlâ çıkan meyve ölçüsünde ecir verir.”

“Eğer o saat gelir (bazı tercümelere göre söylersek; kıyamet kopar) de içinizden birinin elinde bir fidan varsa, o saat kopmadan evvel dikebiliyorsa onu diksin!”

“Herhangi bir zulm işlemeden ve kimsenin hakkına tecavüz etmeden birşey inşa eden, ya da herhangi bir zulm işlemeden ve kimsenin hakkına tecavüz etmeden birşey diken kimseye, o (yaptığından,diktiğinden) Rahman’ın kulları faydalandığı sürece ecr-i câri yazılır.”

(Ecr-i câri, sürekli devam edilen ecr demektir. Misal sadaka-i cariye de aynı kökten gelir. Çeşme yaptırmak sadaka-i cariye’den sayılır. O çeşmeden su içildiği sürece yaptırana sadaka sevabı akar durur. Bu yüzden adı da “akan sadaka” anlamında “sadaka-i cariye”dir. Ecr-i cari de “akan ecir”dir. İnsan ve hayvanlar o yenenden ya da barınılandan faydalandığı sürece sahibine ecir –ilahi karşılık - yazılır. Başka bir deyişle sahibinin amel defterine sürekli ilahi karşılık yazılır durur.)


Aynı şekilde 5.Hidayet önderi Hz.İmam Muhammed Bâkır (Aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur:”Babam şöyle derdi: “En hayırlı iş (toprağı) ekmektir. (Toprağını) ekersin, ondan hem birr (iyilik) ehli yer hem de facir (kötü kimse). Birr ehlinin her yediği şey senin için istiğfar eder(bağışlanma diler), facir kimsenin her yediği şey de onu (faciri) lanetler. (Bir diğer hayırlı özellik daha var ki) ondan (ekilen şeylerden) karada giden ve uçan hayvanlar da yer.””

Yani, görüldüğü üzere toprak ekip biçmek en hayırlı iş (ya da en hayırlı mesleklerden biri) olarak belirlenmiştir. Ekilenden hayırlı bir insanın istifade etmesi halinde ekilip yenilen şeyler, onu eken kimse için dua eder, bağışlanma diler. Eğer ekilen şeylerden istifade eden kişi kötüyse de bu ekene zarar vermez. Sadece yiyen kimseyi lanetler. Bu ekimin bir diğer faydası da, o ekilip biçilenlerin dünyada yaşayan diğer varlıklar için rahmet ve rızk vesilesi oluşudur.

Bunların yanı sıra bunlar gibi daha birçok hadis, tefsir, nasihat vs. toprağı ekip biçmenin ne derece önemli olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir.

Ehlibeyt'in izinden gitmenin bir parçası;Ziraat ile uğraşmak...

Ehlibeyt’i (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı üzerlerine olsun) bağrında taşımanın büyük şeref ve sorumluluğunu yaşayan Mukaddes Türbelerin de, bunca önemli tavsiye ve beyanat varken ziraatı bir kenara bırakması hiç doğru olmazdı elbette.

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi bünyesinde görev yapan Ziraat Şubesi’ndeki botanik çalışmalar da bu önemli vazifeyi yerine getirme çerçevesinde başlamış ve devam etmektedir.Yarışmalarda kazanılan başarılar, yerli üretim meyveler, bitkiler üretimi gibi daha önce sözünü ettiğimiz çalışmaların tümü, ilahi metinlerin çizmiş olduğu yoldan gitmek adına Mukaddes Türbenin Ziraat Şubesince çizilen bir planın çerçevesinde yürütülmektedir.

Söz konusu adım da bu planın bir parçasını oluşturmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: