جشن پایان دوره‌های «ساقی العطاشی» و «الزاکیات» در مرکز قرآن الکریم بانوان

فراگیران دوره (ساقی العطاشی) و (الزاکیات) مرکز قرآن الکریم بانوان پس از موفقیت در آزمون نهایی این مرکز فارغ التحصیل شدند. قرآن الکریم بانوان وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی، آزمون نهایی این دو دوره را با هدف ارزیابی سطح فراگیران در احکام قرآن کریم و قرائت صحیح و نیز آمادگی آنان برای دوره‌های حفظ و تکمیل طرح قرآن کریم برگزار نموده است.

منار الجبوری مسئول مرکز قرآن الکریم بانوان در اینباره اظهار داشت: «شمار فراگیران قرآن کریم در این مرکز رو به افزایش است» و تاکید نمود: «درهای مرکز به سبب بهرمندی از کادری توانمند و برنامه‌ای مناسب، همواره به روی علاقمندان باز است. همچنین برگزاری دوره‌های جدید برای پذیرش فراگیران در زمینه یادگیری احکام قرآن کریم و قرائت صحیح بانوان در استان نجف اشرف ادامه خواهد داشت.»
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: