اقدامات پیشگیرانه مجموعه آموزشی العمید در برابر کرونا

مجموعه آموزشی العمید وابسته به بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی پویش گسترده و اقدامات پیشگیرانه ای را همزمان با امتحانات نیم سال آغاز کرد.

این اقدامات در ایجاد فضای تحصیلی بهداشتی و برگزاری امتحانات به شکل سالم سهیم است.

احمد الكعبی، رئیس مجموعه آموزشی العمید به شبکه الکفیل گفت، مجموعه العمید به منظور استقبال از دانش آموزان جهت برگزاری آزمونهای نیم سال و فراهم نمودن فضای امن بهداشتی برای دانش آموزان و مدرسان در سایه تبعات ناشی از ویروس کرونا، پویش گسترده ضد عفونی سازی کلاسها، سالنها و اماکن خدماتی را در همه مدارس مجموعه آغاز کرد.

وی گفت، این مرکز همچنین مواد ضدعفونی کننده و پاک کننده و دستکشهایی را تهیه نمود. همچنین سالنهای امتحانات را بر اساس اصل فاصله گذاری اجتماعی و اموری که به پیشگیری این وبا کمک می کند، تنظیم نمود و پویشهای آموزشی مستمری را اجرا کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: