گل آرایی محوطه خارجی آستان قدس عباسی با درختچه های زینتی

واحد تزئینات و درختکاری آستان قدس عباسی گیاهان و درختچه هایی را در محوطه خارجی صحن مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) و مسیرهای مجاور آن توزیع کرد.

ذياب أحمد عمران، مسئول این واحد در مصاحبه با شبکه الکفیل عنوان داشت، این امور از اقدامات فصلی واحد درختکاری است. این واحد پویشهایی را در ابتدای هر فصل اجرا می کند. بطوریکه گلهای زینتی فصلی متناسب با شرایط جوی را در گلدانهایی با اشکال و طراحی های منسجم قرار می دهد.

وی افزود: همه این درختان از تولیدات مجموعه گلخانه های الکفیل است. این گیاهان و درختچه ها به روشهای هنری و در رنگهای مختلف توزیع شده اند که منظره زیبایی به این فضاها بخشیده اند و مایه شادمانی و آرامش زائران می شوند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: