توضیح واحد نذورات حرم مطهر در خصوص چگونگی جمع آوری هدایا و نذورات

واحد نذورات حرم مطهر
حساب بانکی سیبا نزد بانك ملی ایران به شماره 0300801604006 تنها حساب بانکی حرم مطهر در خارج از عراق می باشد.
با توجه به سوالات مکرر مومنان در خصوص نحوه جمع آوری هدایا و نذورات که بوسیله های مختلف از جمله ارسال نامه، ایمیل و یا سوال مستقیم مطرح گردیده است، خبرنگار شبکه جهانی الکفیل ( ارگان رسمی آستان مقدس عباسی) به واحد هدایا و نذورات حرم مطهر عباسی مراجعه و با آقای عدنان بدیوی رئیس واحد هدایا و نذورات حرم مطهر مصاحبه ای ترتیب داد.
آقای بدیوی در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل متولی مستقیم جمع آوری هدایا و نذورات را واحد جمع آوری هدایا و نذورات اعلام نمود و گفت: واحد جمع آوری هدایا و نذورات پس از دریافت نذورات نقدی مومنان در قبال آنها رسید صادر نموده و به اهدا کننده تقدیم می نماید. بعد از آن مبالغ جمع آوری شده به صندوق داران امور مالی حرم مطهر تحویل می گردد.
وی در خصوص هدایای نقدی مثل فرش، تجهیزات صوتی و تصویری و ... گفت: این تجهیزات پس از دریافت از اهدا کنندگان تحویل انبار حرم مطهر گردیده و برای آنها رسید ورود به انبار صادر می گردد.
وی در خصوص سایر هدایا مانند دام زنده و یا مواد غذائی افزود: این هدایا مستقیما به مهمانسرای حرم مطهر تحویل می گردند. وی در ادامه از تشکیل کمیته ای ویژه برای دریافت هدایای قیمتی مانند طلا و جواهرات خبر داد و گفت : این کمیته به دستور هیات امنا تشکیل شده و این هدایا را صرف پروژه ساخت ضریح جدید می نماید.
وی در مورد هدایایی که اهداکننده بواسطه حجم بزرگ آنها و یا هزینه انتقال به کربلا با مشکل مواجه می باشد گفت: این قبیل هدایا پس از هماهنگی با روابط عمومی حرم مطهر جهت انتقال و یا انجام تشریفات گمرگی از اهداکننده دریافت و به کربلا منتقل می گردند.
آقای بدیوی در پایان این مصاحبه گفت: آستان مقدس عباسی هیچ نماینده ای برای جمع آوری هدایا و نذورات در داخل و خارج عراق نداشته و تنها حساب بانکی این آستانه در خارج از کشور حساب شماره 0300801604006 سیبای بانک ملی ایران بنام آستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس می باشد.
وی دو حساب بانکی بانک الرشید عراق به شماره های 104 و 132 را نیز اعلام نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: