چاپ جلد چهارم دایرة المعارف خطبه های نماز جمعه

مرکز بین المللی مطالعات العمید وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی جلد چهارم از دایرة المعارف خطبه های نماز جمعه را به تازگی منتشر کرد.

این اثر مربوط به خطبه های سال 2008 میلادی است و مکمل آثار پیشین و منبعی برای محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به شمار می رود.

كريم حسين ناصح الخالدی، رئیس بخش دایرة المعارف و معجم در مرکز یاد شده گفت، رویدادها و بحرانهایی که جامعه عراقی با آن رو به رو شد، حکمت مرجعیت عالی دینی در نجف اشرف و توانمندی ایشان در ایجاد راهکارهای سودمند برای بسیاری از مشکلات اجتماعی، اداری و سیاسی را نمایان کرده است.

رهنمودهای مرجعیت عالی حضرت آیت الله سیستانی (دام ظله العالی) و رویکردهای حکیمانه ایشان تاثیر روشنی در فتنه زدایی و حل و فصل مشکلات داشته است. توصیه های حکیمانه ایشان به مرزهای مشخصی محدود نشده بلکه تا حل مسائل و مشکلات روز عراق در چارچوبهای اجتماعی، سیاسی و اداری امتداد یافته است.

الخالدی گفت، هر شخصی که خطبه های جمعه در سال 2008 را بررسی کند درمی یابد که مرجعیت همواره در قلب رویدادها ایستاده و به پیروی از رویکرد صحیح هدایت کرده است.

وی ادامه داد: هرکس خطبه های جمعه امسال را بررسی کند در می یابد که رهنمودهای مرجعیت عالی فراگیر بوده و از چارچوبهای مذهبی و حزبی فراتر رفته و تا تحکیم وحدت عراقی ها امتداد یافته است. ایشان همچنین خواستار برابری میان مردم عراق و دستیابی به حقوق کاملشان از جمله برگزاری انتخابات شفاف شده اند.

الخالدی اظهار داشت، بدون شک تشخیص این مسائل و حل و فصل آنها با درایت و اندیشه تابان، موجب شده این خطبه ها در حیطه اهتمام پژوهشگران، اندیشمندان و مدرسان قرار گیرد و چشم اندازهایی را برای مطالعات علمی هدفمند و پژوهشهای آکادمیک می گشاید و خوانندگان را از اقدامات مرجعیت در ایجاد راه حل های سودمند برای عبور از بحرانهای عراق و هشدار ایشان به مسئولان نسبت به فسادهای مالی و اداری و مخاطری که وحدت کشور را تهدید می کند مطلع می سازد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: