"Hz.Ebî Fazl Abbas (Aleyhisselâm) Misafirhanesi" hizmetine dair

Misafirhane’ye dair

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi'nin hizmetlerinden biri de;Hz.İmam Huseyn (Salawâtullah Aleyh) ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) Efendilerimiz’in değerli ziyaretçilerini misafir eden ve kendilerine yemek hizmeti sunan “Hz.Ebî Fazl Abbas (Aleyhisselâm) Misafirhanesi”dir. Misafirhane aynı zamanda; son derece yoğun çalışan ve Allah-u Teâlâ’nın Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) bereketleriyle bağışlaması sonucu imza attığı çok sayıdaki başarısı sebebiyle Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi’nin parmakla gösterilen bölümlerinden biri olan “Misafirhane Bölümü” adıyla hiyerarşik düzende yerini almaktadır.

Misafirhane’ye dair sorulan sorular

“Çok sayıda ödül, övgü ve tebrik kazanan; her gün binlerce ve Aşûra,Erbain ya da Şaban Ayının Yarısı (Nime-i Şaban) Ziyareti gibi milyonlarca ziyaretçinin Kerbelâ’ya teşrif ettiği yoğun dönemlerde de onbinlerce yemek veren bu Misafirhane’nin mali ihtiyaçları nasıl karşılanıyor??”, (Bizim tabirle “Değirmenin suyu nerden geliyor hemşerim?”) gibi maliyete yönelik soruların tekrarlanması üzerine, biz de Misafirhane Bölümü Başkanı Hacı Kazım Ubade Bey ile görüştük. Uluslararası El-Kefîl Ağı’na demeç veren Ubade, özetle şunları söyledi:

“Misafirhane Bölümü’nün mali ihtiyaçları iki ana kaynaktan karşılanmaktadır. Bunların ilki, “kredi”lerdir: Misafirhane bölümü, diğer bölümlerde de olduğu gibi her ay Mali İşler Bölümü’nden ay sonuna kadar önceden belirlenmiş olan prosedüre uygun biçimde harcanmak üzere kısıtlı bir meblağ alır. (Kaynakların) ikincisi de “Hediye ve Nezirler”dir:” Hediye ve Adaklar Bölümü”nde tutulan, Mukaddes mekânın değerli ziyaretçileri tarafından bağışlanan ve bağış esnasında; ziyaretçi tarafından bizzat bu mubarek hizmete harcanmak üzere kullanılması istendiği özellikle ifade edilen hediye ve nezirler(den oluşmaktadır).” (Başka bir deyişle “Hediye ve Nezirler” içinde özellikle bu amaca yönelik harcanması talep edilenler, herhangi bir nezir ya da bağış değil.)

“Çalışmaların organize bir biçimde ilerlemesi ve -Allah korusun- herhangi bir hata yaşanmaması için, Mali İşler Bölümü çatısı altında özel bir şube kuruldu. İdari iskeletin bir parçasını oluşturan bu şube Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) Efendimiz’in Misafirhanesi’nin; her türlü malzeme alımı, gerekli araç –gereç ile donatılması ve Misafirhane’nin hizmetini sürdürebilmesi için gereken her türlü ihtiyacı karşılama vazifesine sahiptir. Şube bu vazifelerini, Mutahhar Türbe’nin temiz malvarlığının en güzel şekilde harcanmasına vesile kılan ve gerçekleşitirilen mali işlerin şer’i açıdan uygun olmadığını denetleyen çok özenli ve dakik bir muhasebe sistemi aracılığıyla icra etmektedir.”

Hz.Ebî Fazl Abbas (Aleyhisselâm) Efendimiz Misafirhanesi’nin kısaca tarihi

Hz.Ebi Fazl Abbas (Aleyhisselâm) Efendimiz Misafirhanesi, Irak’taki diğer Mukaddes mekanların Misafirhanelerine öncülük etmiştir. Irak'taki Mukaddes mekânlar arasında Mukaddes Türbe adına yapılan ilk Misafirhanedir. Binası 1980 yılında inşa edilen Misafirhane, Irak’taki Saddamcı Baas Partisi’nin canavarları tarafından büyük baskılara maruz bırakılarak zorla kapattırıldı ve Hz. İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) ziyaretçilerinin Baasçı canilerce tutuklanıp işkence edildiği bir merkeze dönüştürüldü. Yaklaşık on yıl sonra, 1991 yılında; Şaban ayında meydana gelen İntifada’yla eş zamanlı olarak tekrar açıldı ve Misafirhane (inşa ediliş amacına uygun olarak) o dönemde Şaban ayının Yarısı (Nime-i Şaban) Ziyareti için Kerbelâ’ya akın eden ziyaretçilere yemek ikramının yapıldığı bir yer olarak kullanıldı. Ancak sonrasında, zalim rejim eliyle; sonu gelmez zorbalıklara bir yenisini daha da eklendi ve ziyaretçilerin Kerbelâ’ya ziyaret eda etme amacıyla gelmekten men edilip Misafirhane tekrar kapatıldı. (Tabi, Şaban Ayı İntifadası’nda işlenen tarif edilemeyecek büyüklükteki zulümlerin yanında bu kapatma kararı, tabiri caizse "devede kulak" kalıyor maalesef) 2003 yılına kadar kapalı kalan Misafirhane, Saddamcı Diktatörlük Rejimi’nin düşmesinin ardından; Mukaddes mekânların idaresinin, bu mübarek mekanların meşru idarecisi olan Dini Merceiyet’e kanuni yollarla teslim edildiği 2004 yılında tekrar açıldı. Misafirhane o tarihten bugüne kadar, kuruluş amacı olan; Haşimoğullarının Dolunayı Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) Efendimiz’in değerli ziyaretçilerine hizmetini sürdürmektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: