Sekizinci Nûr’un dünyaya gelişi & Mukaddes Türbe’nin her tarafında hissedilen sevinç...

Allah-u Teâlâ tarafından paspâk kılınmış Ehlibeyt’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere olsun) sekizinci Hidayet Önderi, Hz.İmam Ali Rıza’nın (Aleyhisselâm) mübarek doğum yıldönümü; Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi’nde coşkuyla kutlandı.

Medîne’de doğan ve Tûs diyarında şehîd olan, O’nu ziyaret edene cennet va’dedilen ilahi rıza (hoşnutluk) mazharı Hz.İmam Rıza (Aleyhisselâm) ...
Nur saçan ismi, pek derin hikmetleri, zühdü, takvası, döneminin en ileri gelen din ve bilim adamlarının karşısına geçip onunla münazara edişi, verdiği tarihe kazınan cevaplarla onları susturuşu, üstünlüğünü itiraf ettirişi, ceddi Resûlullah’tan (Sallallâhu Aleyhi ve Âlih) miras aldığı ulvî ilimler, üstün ahlâkı ve elbette, Allah katındaki pek üstün makamı...

Kendine has bir özelliği...

Hz.İmam Rıza (Aleyhisselâm) gurbette şehîd olmuştur. Diğer Ehlibeyt (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı üzerlerine olsun) İmamlarının birbiriyle aralarındaki mesafeler, O’nunla (Aleyhisselâm) aralarındaki mesafeye kıyasla çok daha yakındır. Bu sebeple kendisine Garîb-i Tûs (Tûs’un Yabancısı) da denir ve gurbet acısı çekmiş kimseler o yüzden bir başka bağlanırlar O paspâk Hazret’e...

Bu sebeple,bizim gibi, yani mesafenin uzaklığı sebebiyle Ehlibeyt’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere olsun) yanıbaşında bulunabilmekten mahrum kalan dostlar için; Hz.İmam Rıza (Aleyhisselâm) bir başka cezbeder bizleri... Derdimize bir başka derman olur...

Kerbelâ'da...

Hz.İmam Rızâ’nın (Aleyhisselâm) doğumu münasebeti sebebiyle; Dedesi Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) başka anneden kardeşi, sağ kolu, ordusunun Sancaktarı ve aynı zamanda da Büyük Amcası olan Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) yanı başında tatlı bir telaş,coşku ve sevinç vardı. Kutlu münasebet sebebiyle Mukaddes Türbenin dört bir yanında özel bir hazırlık vardı. Mukaddes Türbenin içi, dışı ve ana avlusu (Sahn-ı Şerîf) ışıklandırılıp süslendi. Hz.İmam Rıza’ya (Aleyhisselâm) ait hüsnü hat sanatıyla yazılmış hadis ve hikmetlerin yer aldığı bayrak ve tabelalar Sahn-ı Şerîf’in duvarlarına asıldı. Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Pâk Kabr-i Şerîfelerine açılan Harem-i Şerîf bölmesinin girişine; yine hüsn-ü hat sanatıyla “ Esselâmu Aleyke Ya AliyyibniMûsa El-Rızâ!/ Selâm olsun Sana ey Mûsaoğlu Ali Rıza” cümlesinin yazılı olduğu dev bir tabela yerleştirildi.

Kutlu münasebet vesilesiyle Mukaddes Türbe; Paspâk Ehlibeyt’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah’a olmak üzere hepsine olsun) mukaddes ruhlarını, Allah katındaki diri Kerbelâ şehîdi ve kahramanı Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) yanıbaşında takdim ettikleri tebrikleri,duaları, salavat-ı şerîfeleri ve hediye ettikleri sevaplarla sevindirmeyi arzulayan Ehlibeyt (Allah’ın en ulvi salât-u selâmı hepsinin üzerine olsun) dostlarının akınına uğradı. Ziyaretçilerin Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) mutahhar ruhuna yeğeninin doğum günü münasebeti dolayısıyla tebriklerini arz ederken, kimisi de Kur’ân-i Kerîm okuyup sevabını hediye ediyor, kimi salavat-ı şerîfe okuyor, kimi namaz kılıyor ve kimi de ettiği dualarla Mukaddes mekândaki melekleri çoğaltıyordu...

Selâm olsun sana İmam Rıza! Selâm olsun paspâk atalarına ve evlatlarına! Selâm olsun, selâm veriyor olmamızın paspâk ruhunu sevindirdiği herkese!

Allah’ın en ulvî salât-u selâmı olsun; Ceddin Resûlullah’a,Ceddin Müminlerin Emîri’ne, Ninen Âlemlerin kadınlarının en üstünü ve Seyyidesi Hz.Fatıma’ya, Cedlerin Cennet gençlerinin Efendileri Hz.İmam Hasan ile Hz.İmam Huseyn’e ve Onların soyundan gelen Paspâk Hidayet İmamları olan Atalarına, Evlâtlarına ve Sana! Allah’ın en şiddetli lanetleri de katillerinizin ve düşmanlarınızın üzerine olsun!

Selâm olsun Sana; Amcan Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm)
sevgisiyle şereflenmiş her bir meclisten, gönülden, kalemden ve harften Selâm olsun!

Dileyenler, sitemizin canlı yayın bölümünden hem Hz.İmam Rıza’nın (Aleyhisselâm)
Zarîh-i Şerîfinin, hem de Hz.Ebulfazl Abbas’ın
(Aleyhisselâm) Zarîh-i Şerîfini canlı olarak gözlemleyebilir ve sayfalarda yer alan ziyaret duaları vesilesiyle bir nebze olsun hasret giderebilirler.

İşte Uluslararası El-Kefîl Ağı objektifinden Hz.İmam Rıza’nın (Aleyhisselâm) mubarek doğum günü kutlamalarından kareler...
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: