انتشار پانزدهمین شماره از مجله پژوهشی «میراث حلّة»

مرکز «تراث الحلّة» وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی، پانزدهمین شماره مجله پژوهشی (میراث حلّة) را منتشر کرد.

این مجله در شماره اخیر خود، تعدادی از پژوهش‌های علمی را جای داده است که به مباحث جداگانه‌ای در حوزه‌ی علمی و دانشگاهی می‌پردازد. از جمله این مباحث،‌ می‌توان به پژوهش "حجاج در نگاه ابن طاووس"، پژوهش "منطق در نگاه علامه حلّی" و مقاله‌ای درباره "شعر الشّیخ در نگاه کاشف الغطاء" اشاره کرد و به جز این موارد، مقالات علمی قابل توجه دیگری نیز در آن وجود دارد.

شیخ صادق الخویلدي، مدیر مرکز "تراث الحلّة" درباره این شماره اظهار داشت: «انتشار شماره پانزدهم مجله میراث حلّة نمونه بارزی از پافشاری مدیریت مرکز و هیئت‌های تحریریه و مشاوره مجله، بر پیگیری این مسیر روشن است. به گونه‌ای که در آشنايی بیشتر با تاریخ حلّة و علمای برجسته آن نقش داشته باشد.»

وی افزود: «شاید بتوان وجود سه پژوهش "قضاوت در دوران عثمانی"، "تأويل" و "تحول و توسعه واجی در گویش حلّة" را در شماره اخیر، یکی از بهترین شواهد بر گستردگی و تنوع اهداف اين مجله در چارچوب علمی مستند به شمار آورد.»

وی تاکید کرد: «ما این مسیر را به بهترین شکل ادامه خواهیم داد و آنچه را که شایسته تاریخ این شهر اصیل و میراث انسانی و شناختی آن است را ارائه می‌کنیم.»

شایان ذکر است که مرکز "تراث الحلّه" یکی از مراکز وابسته به بخش معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی است، که تلاش‌های بسیاری را در راستای احیای میراث شهر حلّة از طریق نشریات و فعالیت‌های مختلف پیگیری می‌کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: