Şaban ayının ortası gecesi: Kadir gecesinden sonra gecelerin en üstünü olan bu gecenin amellerini tanıyalım

Rivayetlerde Şaban ayının ortası gecesiyle ilgili olarak gecenin son derece üstün bir gece olduğu belirtilmiştir. Hz.İmam Sadık’tan (O’na selâm olsun) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Hz.Bâkır’a (O’na selâm olsun) Şaban ayının ortası gecesinin fazileti sorulunca şöyle dedi: ‘Kadir gecesinden sonra gecelerin en üstünüdür. O gecede Yüce Allah kullarına fazlıyla ihsanda bulunur ve onları lütfuyla bağışlar. Öyleyse o gecede Yüce Allah’a yaklaşmak için gayret sarf ediniz. Zira o gece Allah; emrine aykırı bir şey istemediği sürece kendisinden bir şey dileyen hiçbir kimseyi reddetmemeyi kendi kendisine farz kılmıştır. Yüce Allah Kadir gecesini peygamberimize (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) kılmasına mukabil bu geceyi de biz Ehlibeyt’e (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) ait kılmıştır. Öyleyse bu gecede Yüce Allah’a dua etme ve senâda bulunma hususunda gayret sarf ediniz.’”

Bu mübarek gecenin en yüce bereketlerinden biri de âlemin sultânı ve çağımızın İmamı Hz.İmam Mehdî’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) bu gecenin şafağında doğmuş olmasıdır. Hazret (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun, canlarımız O’na kurban olsun ve Yüce Allah O’nun ortaya çıkışını daha da yakın kılsın) hicri ikiyüz ellibeş senesinde Surre Men Rea’da (Samarra’da) dünyayı şereflendirmiştir. Bu hadise işte bu gecenin fazileti ve şerefini daha da arttırmıştır.

Bu gece ile ilgili olarak rivayetlerde birçok amel aktarılmıştır; bazıları şunlardır:

1- Geceyi ihya ile geçirmek (geceyi uyumadan ibadet ile geçirmek): Hz. Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şöyle naklolunmuştur: ‘Şaban ayının ortası gecesini ihya ile geçiren kimsenin kalbi; kalplerin öldüğü günde ölmez.”

  • 2- Gusül: “Zira o günahları hafifletir.”
  • 3- İki rekat namaz:

Yatsı namazı sonrası kılınır.

Sabah namazı gibi kılınır. Ancak ilk rekatta Fatiha Sûresi + Kafirûn Sûresi okunur. İkinci rekatta ise Fatiha Sûresi + Tevhîd (İhlas) Sûresi okunur.

Namaz bitiminde 33 defa Subhânallah, 33 defa Elhamdulillah, 34 defa Allah-u Ekber denir. Sonra da “Yâ Men Yelce-ul İbâd” duası okunur. Sonra secdeye gidilir. Secdede 20 defa “Ya Rab”, 7 defa “Ya Allah”, 7 defa “La hawle welâ quwwete illa billah”, 10 defa “Maşa’Allah”, 10 defa “La quwwete illa billah” denir. Sonra “Allahumme sallî Alâ Muhammed ve Âl-i Muhammed” denir ve ihtiyaçlar, dilekler dilenir.

  • 4- İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) ziyareti: Hz.İmam Sadık’tan (O'na selâm olsun) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Şaban ayının ortası olduğu zaman Huseyn’i (O'na selâm olsun) ziyaret eden tüm müminlerin geçmiş günahları bağışlanır ve onlara ‘amel etmeye başlayın’ denir...”
  • 5- Şu duaları okumak: Kumeyl Duası + “Allahumma bihakki leyletina hazihi...” diye başlayan dua
  • 6- İmam Seccâd’dan (O'na selâm olsun) Şaban ayında okunması rivayet edilen “Allahumme salli alâ Muhammedin ve Âl-i Muhammedin Şeceretin-Nubuvveti...” diye başlayan özel salavâtı okumak.Şaban ayının ortası gününün amelleri ise şöyledir:


1- Oruç: Hz.Peygamber’dewn (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şöyle rivayet olunmuştur: ‘Şaban ayının ortası olduğu zaman gecesini ibadet ile ve gündüzünü oruç ile geçiriniz.’

2- Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyaretini okumak.

  • 1- İmam Mehdî’nin (Allah-u Teâlâ müşerref çıkışını daha da erken kılsın) “Esselâmu Aleyke Ya HuccetAllahi fî ardihi...” diye başlayan ziyaretini okumak.
  • 2- Ahd Duası olarak bilinen “Allahumme Rabben-nûr-el Azîm...” diye başlayan duayı okumak.
  • 3- Sahibuzzamân Hz.İmam Mehdî’nin (Allah-u Teâlâ müşerref çıkışını daha da erken kılsın) zuhûrunun (ortaya çıkışının) daha da yakın kılınması için Allah-u Teâlâ’ya dua etmek.

(Mefâtîh-ul Cinân kitabının Şaban ayının ortası gecesi ve günü bölümüne başvurabilirsiniz.)Allah-u Teâlâ yapacağınız ibadetleri kabûl buyursun!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: