چاپ شانزدهمین شماره مجله (الغاضریه) در حوزه میراث کربلا

مرکز تراث کربلا وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی شماره شانزدهم مجله (الغاضریه) در خصوص میراث شهر کربلای معلی را به تازگی منتشر کرد.

این شماره مجله در ۱۱۷ صفحه است و تعدادی از مقالات در خصوص میراث و تاریخ شهر کربلای معلی را در بر می گیرد. این فصلنامه فرهنگی همچنین دربرگیرنده مقالاتی پیرامون دانشمندان، سخنوران، آثار، کتابخانه ها، ادیبان، تاریخ، اشیای نفیس و حکایتها و امثال و حکم متعلق به آن است.

احسان الغريفی، سردبیر این مجله گفت، مجله تراث کربلا به میراث مادی و غیر مادی اختصاص دارد و وسیله ای برای ثبت و احیای میراث بوده و پذیرای همه آثار متعلق به میراث شهر کربلای معلی است.

الغریفی تصریح کرد، در این شماره از مجله مجموعه ای از مقالات در حوزه میراث و فرهنگ و بخشی مختص عاشورا اختصاص داده شده است.

شایان ذکر است، مجله الغاضریه یکی از آثار مرکز است و خوانندگان محترم می توانند این اثر و مابقی آثار را از طریق سایت اینترنتی www.mk.iq مشاهده کنند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: