برگزاری دوره آموزشی اجرای برنامه های کامپیوتری به کوشش آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار در آستان قدس عباسی دوره آموزشی را درباره برنامه های کامپیوتری متعددی برگزار کرد.
این فعالیت درچارچوب دوره ها وکارگاههایی برگزار می شود که هدف آنها افزایش مهارت کارکنان است.

محمد عبد الحسين جبار، سخنران این دوره عنوان داشت، آموزش تعدادی از برنامه های کامپیوتری مهم یک نیاز ضروری برای همه کاربران رایانه است و این موضوع اساسا به ویژگی های بالای چنین برنامه های باز می گردد که هیچ موسسه ای بی نیاز از آن نیست.

وی گفت، از طریق این برنامه ها می توان رساله های علمی، نامه های رسمی، مقالات و کتبی را نوشت و کلیه فرایندهای هماهنگی را جهت چاپ یا ارسال مستندات و ایجاد جدول وغیره انجام داد.

محمد عبد الحسين جبار تصریح کرد، در پایان دوره شرکت کنندگان می توانند از شیوه های استفاده از برنامه و قالبهای آن در چاپ، درج جدول، افزودن سندها، تصاویر و ویرایش آنها آگاهی کسب نمایند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: