مرکز نگهداری نسخ خطی عراق به دنبال گسترش همکاری با آستان قدس عباسی در حوزه میراث خطی

احمد العلیاوی، رئیس مرکز نگهداری نسخ خطی عراق بر تلاش این مرکز جهت گسترش پیوندهای همکاری و اقدام مشترک با آستان‌ قدس عباسی در حوزه میراث خطی تاکید کرد.

این اظهارات در جریان بازدید هیاتی از مرکز ترمیم نسخ خطی و مرکز تصویربرداری و فهرست‌نویسی نسخ خطی وابسته به کتابخانه آستان قدس عباسی مطرح شد. بطوریکه برخی مسائل از جمله برپایی دوره‌هایی در حوزه فهرست‌نویسی و تصویربرداری و مشارکت مراکز نسخ خطی در فعالیت‌ها و برنامه های این مرکز عراقی مورد بررسی قرار گرفت؛ از جمله روز« نسخه خطی عربی» که قرار است در ابتدای ماه آوریل در موزه ملی عراق برگزار شود و شاهد مشارکت گسترده مراکز و موسسات فعال در حوزه میراث خواهد بود. همچنین طی آن نسخ خطی نفیس به نمایش گذاشته خواهد شد.

طرفین همچنین گشایش چشم اندازهای گسترده همکاری در این زمینه را بررسی کردند و آن را دارای اهمیت بسیار در تاریخ و تمدن عراق دانستند.
در پایان، العلیاوی از اعضای هیات مدیره بخاطر حضور، ارتباط و آمادگی آنها برای همکاری با این مرکز قدردانی و ابراز امیدواری کرد این دیدارها در آینده تکرار شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: