اقدامات احتیاطی دانشگاه الکفیل در ایام امتحانات حضوری

دانشگاه الکفیل وابسته به سازمان آموزش عالی آستان قدس عباسی مجموعه‌ای از تدابیر پیشگیرانه را در ایام امتحانات حضوری دانشجویان کلیه دانشکده های آن در ترم اول سال تحصیلی ۲۰۲۰ -۲۰۲۱ به کار بست.

این اقدامات به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در راستای پایبندی به مصوبه های کمیته های ویژه در زمینه پایبندی کامل دانشجویان و مدرسان به دستورالعمل‌های وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی صورت گرفته است.

نوال الميالی، معاون علمی رئیس دانشگاه عنوان داشت: تمهیدات دانشگاه برای برگزاری این امتحانات از زودهنگام آغاز و طرحی متناسب با شرایط استثنایی کنونی به دلیل تبعات ویروس کرونا در نظر گرفته شده است. ما کمیته ویژه‌ای تشکیل دادیم که مسئولیت اجرای همه اقدامات احتیاطی را به عهده دارد و در فراهم نمودن فضای امتحاناتی امن و تسهیل روند انجام آن سهیم است.

المیالی گفت: از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه، تعیین کلاسهای درس میزبان دانشجویان در انجام امتحانات، توزیع آنها با اجرای اصل فاصله گذاری اجتماعی و همچنین الزام دانشجویان به استفاده از ماسک و پایبندی به دستورات بهداشتی مناسب است.

المیالی خاطرنشان کرد، ریاست دانشگاه به دلیل اهتمام به سلامت دانشجویان و اساتید فرآیند این اقدام را به صورت میدانی دنبال می‌کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: