Hz.İmam Hasan’ın (a.s.) Kapısı’nın zemininin kaplanması çalışmaları tamamlandı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Mühendislik Projeleri Bölümü Hz.İmam hasan (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Kapısı’nın iç zemininin kaplanması çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında 45 m2lik alan tamamen kaplandı.

Kaplanan alan; Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesinin ana avlusundan başlayıp Hz.İmam Hasan (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Kapısı’nın Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’na açılan dış tarafına kadar uzanıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca zemin ile üstü ebrulu Kerbelâ çinisi ile kaplanacak olan (izare olarak adlandırılır) alanı birbirinden ayıran bölüm de kaplandı.

Bu bilgileri Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla paylaşan Müh. Ziya Mecîd Saiğ ayrıca şunları söyledi: “Bu çalışmalar pâk türbenin kapılarının genişletilmesi ve restore edilmesi kapsamına giren çalışmalardır. Tasarımları ana giriş ile uyumludur, mimari doku açısından bir ahenk söz konusudur. Hem ziyaretçilerin hem de Huseynî matem alaylarının geçişinin akıcılığına katkı sağlayacaktır. Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin en önemli ikinci kapısı olduğu için bu kapıya özel özen gösterilmiştir.”

“Bu alanı iki doğrultu üzerinden kapladık. İlk doğrultu eğimli ikinci doğrultu ise merdiven şeklindedir. Bunu yaparken eğim açısını ana avlunun kapısı ve zemini ile uyumlu olacak şekilde belirledik. Kaplama çalışmalarında natürel mermer kullandık.”

“Bunlarla eş zamanlı olarak devam eden ve bitmek üzere olan başka çalışmalar da vardır. Duvarların daha sağlam ve dayanıklı olması için özel takviye ve tüm hizmet ağlarının (aydınlatma, iletişim, kamera, ses b) kablolama çalışmaları gibi. Kapının demir frame (çerçevesi) çalışmaları da bitmiştir. Çünkü bu çerçeve Kerbelâ çinisinden yapılmış kaplamalar için esas taban olacaktır.”Haberimizin konusu olan çalışmalar, ana avluya açılan kapıların dış çıkışıyla birleştirilmesi projesi kapsamındadır. Bu kapılar daha önce ana giriş görevi görmekteydi. Söz konusu proje kapsamında girişten ana avlunun eyvanlarında yer alan eski kapılara kadar varan alan birleştirilecektir. Proje tasarımları mimari doku açısından gerek Mukaddes Türbe’nin bütünüyle gerekse de Mukaddes Türbe’nin kapılarıyla tamamen uyumludur.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: