تاکید مرکز نسخ خطی عراق بر پیشتازی آستان قدس عباسی در نمایشگاه روز نسخه های خطی عربی

معاون رئیس مرکز نسخ خطی عراق تاکید کرد، کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی نقش پیشگامانه ای را در برنامه گرامیداشت روز نسخه خطی عربی داشت. بطوریکه آثار خطی ارزشمندی را به نمایش گذاشت.


كريم نصيف الجميلی گفت، آنچه آثار عرضه شده در غرفه آستان قدس را متمایز می گرداند، این است که همه آنچه ارائه شد تصاویری از آثار موجود در مخزن کتابخانه آستان قدس عباسی بود و این امر پژواک گسترده ای را محقق نموده است.

شایان ذکر است، این برنامه یکشنبه گذشته با هدف بررسی اقدامات تعمیر و نگهداری نسخ خطی در برابر آسیب دیدگی آغاز شد.

در این رویداد، مرکز تصویربرداری و فهرست نویسی نسخ خطی، مرکز ترمیم نسخ خطی، مرکز احیای میراث در کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی به نمایندگی از آستان قدس عباسی حضور یافتند. بطوریکه مجموعه ای از نسخه های خطی و اسناد تاریخی ارزشمند ارائه شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: