مشارکت مرکز ترمیم نسخ خطی آستان قدس عباسی در برنامه روز جهانی کتاب

مرکز ترمیم نسخ خطی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی در مراسم روز جهانی کتاب که به همت دانشگاه التقنیه الوسطی عراق برگزار شد شرکت کرد.

ليث لطفی، مدیر این مرکز در گفتگو با شبکه الکفیل گفت، این مشارکت بر اساس دعوت ریاست دانشگاه بود و شامل برپایی نمایشگاه فراگیری در دو محور شد:
اول: مولفه های مادی نسخ خطی، بطوریکه نمونه هایی از اسناد، نسخ خطی و کتب نادر آستان قدس عباسی که در این مرکز ترمیم شده و به دوره های زمانی مختلف باز می گردد به نمایش گذاشته شد.

دوم: نمایش کوتاه برخی دستگاهها و تجهیزاتی که این مرکز در ترمیم اسناد، نسخ خطی و کتب استفاده می کند. لطفی گفت: ما در آن، فرایند دریافت نسخه خطی تا نمایش درخور آن را توضیح دادیم. بطوریکه فعالیتهای بخش آزمایشگاه بیولوژیکی و شیمیایی و بخش ترمیم تا بخش تزئینات و اقدامات فنی نشان داده شد. همچنین برخی از انواع حشرات و آفتهایی که به کتب و اسناد کاغذی آسیب می زند به نمایش درآمد.

لطفی تاکید کرد، آستان قدس عباسی بر حمایت از موسسات آکادمیک، پژوهشگران، جویندگان علم و طلاب حوزه دینی تاکید دارد و این مشارکت در قالب پروژه مرکز برای حمایت از میراث سندی و خطی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: