بیست و پنجمین شماره مجله «الاستغراب» منتشر شد

بیست و پنجمین شماره مجله «الاستغراب» در زمینه پژوهشهای غرب و درک معرفتی و نقدی آن از سوی مرکز مطالعات راهبردی اسلامی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به چاپ رسید.

تحریریه این مجله بخشی را به مجموعه گسترده ای از مقالات تحت عنوان (تجربه دینی و منطق عقل) اختصاص داده که رویکردهای نقدی برخی پژوهشگران و اندیشمندان در زمینه فلسفه، جامعه شناسی و فلسفه دین را در بر می گیرد. اما در زمینه مسائل موازی و نقد ادبیات مجموعه ای از مقالات مرتبط را داراست.

این شماره همچنین مجموعه ارزشمندی از پژوهشهای جهان اسلام و غرب و ترجمه چکیده های محتوای آن به انگلیسی و فرانسه را در بر می گیرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: