پویش تعمیر خودروهای اختصاصی بخش بین الحرمین

واحد خودرو وابسته به بخش بین الحرمین در آستان قدس عباسی در راستای تدارکات ویژه خود برای استقبال از ماه مبارک رمضان پویشی را به منظور تعمیر خودروهای اختصاصی (نظافت – آبرسانی – امداد – انتقال یخ) آغاز کرد.

حيدر ياسر خضير الحسناوی، مسئول واحد این بخش مذکور در مصاحبه با شبکه الکفیل عنوان داشت: پرسنل فنی واحد ما پویشهای مستمری را برای خودروهای وابسته به بخش به صورت دوره ای و برحسب نیاز اجرا می کنند. اما پویشهای وسیعتری و شاملتری وجود دارد که پس از پایان مراسم زیارت یا برای استقبال از مراسم دیگر اجرا می شود که این خودروها را در آمادگی کامل قرار می دهد.

الحسناوی تصریح کرد، این پویش در قالب برنامه ثابتی اجرا می شود که در روند اقدامات محول شده به پرسنل بخش تاثیر نمی گذارد و بررسی همه قطعات مکانیکی و برقی خودرو ها و غیره را شامل می شود به خصوص خودروهای حمل و نقل زباله که در طول شبانه روز فعالیت می کند. این امر موجب می شود نیاز مستمر به چنین پویشهایی وجود داشته باشد که خودروهای انتقال آب آشامیدنی و یخ را نیز در بر می گیرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: