پویش موکبهای حسینی برای توزیع سبدهای غذایی در ماه مبارک رمضان

بخش موکب ها و هیئت های حسینی در دو آستان قدس حسینی و عباسی اعلام کرد، موکب های حسینی پویش گسترده‌ای را برای توزیع سبدهای غذایی در ماه مبارک رمضان میان خانواده های فقیر آغاز کرده اند.

این پویش در شرایط دشوار کنونی به دلیل تبعات ویروس کرونا از یک سو و افزایش قیمت مواد غذایی از سوی دیگر به راه افتاده است.

مسئول واحد موکب های شهرستان المدائن در استان بغداد در این باره به شبکه الکفیل گفت: پویش ما در طول ایام سال ادامه دارد اما در ماه مبارک رمضان دارای یک ویژگی است. بطوریکه فعالیت های ما برای کمک به خانواده های مستضعف و ایستادگی در کنار آنها در شرایط فعلی افزایش می یابد.

وی گفت: ما پیش از حلول ماه پر فضیلت طرحی را آماده کردیم که همه موکبهای حسینی این بخش در آن شرکت کردند و شامل توزیع سبدهای غذایی بر حسب هر منطقه در شهرستان می شود و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

وی گفت نخستین روز پویش ما با توزیع (165) سبد غذایی متنوع حاوی مواد غذایی خشک و تازه آغاز شد که میان خانواده‌های ساکن در مناطق الجسر، الزعفرانيه، التأميم و دیگر مناطق توزیع شد و قرار است روزانه در سایر اماکن به خانواده های دیگر کمک کنیم.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: