وزرای فرهنگ و کار و امور اجتماعی عراق: دانشگاه الكفيل، بنای بزرگ علمی و مایه افتخار ماست

وزرای فرهنگ و کار عراق تاکید کردند که امکانات دانشگاه الکفیل با امکانات موجود در دانشگاه های کشورهای پیشرفته برابری می‌کند که این امر مایه افتخار است.

اظهارات حسن ناظم، وزیر فرهنگ و گردشگری و عادل الركابی، وزیر کار و امور اجتماعی عراق در جریان بازدید اخیر آنها به همراه روسای دانشگاههای بغداد و کوفه از دانشگاه الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی بیان شد.

عباس رشيد الموسوی، عضو شورای اداری آستان قدس و نورس شهيد الدهان، رئیس دانشگاه الکفیل در مراسم استقبال وزرای عراقی حضور داشتند و رئیس دانشگاه العمید و رئیس بخش توسعه پایدار آستان آنها را در بازدید از دانشگاه همراهی کردند.

عادل الركابی با اشاره به بازدید از دانشگاه الکفیل گفت: بازدید از این بنای بزرگ علمی و آکادمیک که از نظر زیرساخت‌ها، تأسیسات، تکنولوژی های جدید و پیشرفته و کادر آموزشی بسیار ممتاز بود موجب خرسندی بسیار ما گردید.

وی ادامه داد: ما تلاش خواهیم کرد این تصویر را به محافل علمی بغداد و سایر استان‌ها منتقل کنیم، زیرا تعداد بسیاری از دانشگاه و امکانات آن آگاهی ندارند. ما از رئیس دانشگاه و پرسنل ممتاز آن به خاطر تلاش های پزشکی و چشمگیرشان سپاسگذاریم و برای دانشجویان توفیق استفاده از ظرفیت های دانشگاه را آرزومندیم.

وزرای فرهنگ و کار عراق به همراه رئیس دانشگاه الکفیل از این دانشگاه بازدید میدانی به عمل آوردند و از کلاس‌های درس، آزمایشگاه ها، زیرساخت ها و طرحهای توسعه آتی این بنای آکادمیک مطلع شدند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: