Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) mübarek türbesinde hüzün karaları…

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesinin duvarları hüzün ve matemi sembolize eden kara kumaşlarla giydirilip dört bir yanına özel yazılar asıldı. Zira Ramazan ayının on dokuzuncu gecesinde Müminlerin Emîri, Takvalıların Önderi ve Vasîlerin Efendisi Hz.İmam Ali b. Ebi Talib’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şehîd olmasına sebep olan darbeyi almıştır. Zira Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şahadetindan sonra Ehlibeyt’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) yaşadığı en büyük musibet olan Müminlerin Emîri’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti faciası; bu yaradan iki gün sonra Ramazan ayının yirmi birinci gününde vukû bulmuştur.

Harem-i Şerîf’in Bakımı Bölümü Başkan Yardımcısı Zeynelabidîn el-Kureyşî bu kapsamda yapılan hazırlıklar ile ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Dinin Arıbeyi ve Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırası münasebetini yaşatmak ve matemini tutmak amacıyla mübarek mekânın farklı yerlerine kara kumaşlarla giydirme yapmış ve yazılar asmıştır.”

“Mübarek mekânın altın eyvanına büyük ebatta yazılar asılmıştır. Hüzün, matem ve mersiye yüklü anlamlar ifade eden bu yazıların diğer kısmı da hacimce daha farklı olup dış kapılara ve ana avlunun muhtelif yerlerine asılmıştır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: