فراخوان مشارکت در طرح تحقیقاتی (نقد افكار و رساله نولدكه در کتاب تاريخ قرآن)

مرکز اسلامی مطالعات راهبردی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی از پژوهش‌گران و کارشناسان برای شرکت در پروژه تحقیقاتی دسته جمعی آن موسوم به (نقد اندیشه و رساله شرق شناس آلمانی -تئودور نولدکه- در کتاب تاریخ قرآن) دعوت به عمل آورد.

کتاب تاریخ قرآن از گسترده ترین آثار منتشر شده در قرن بیستم به زبان آلمانی است. نولدکه و پیروان و دانشجویانش قرآن را به عنوان متنی که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) درنتیجه الهام آن را بیان نمود و هماهنگ با رخدادها، تحولات دینی، اجتماعی و سیاسی بود، مورد بررسی قرار دادند.

هاشم الميلانی، رئیس مرکز در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل گفت: ما در انتخاب عناوین مباحث پژوهشی این پروژه بر روش شناسی نولدکه در کتاب تاریخ قرآن متکی بودیم. هدف از آن انجام مطالعات پژوهشی نقدی بود که همه مباحث و افکار مهم را در این کتاب پوشش می‌دهد و آن در دو بخش است: پژوهش های مقدماتی و تفصیلی در کتاب تاریخ قرآن.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: