فراخوان شرکت در بخش دوم برنامه (خير جليس)

مرکز فرهنگ خانواده وابسته به آستان قدس عباسی فراخوانی را برای مشارکت در بخش دوم برنامه مجازی بانوان موسوم به (خير جليس) منتشر کرد.

این برنامه با هدف مشارکت در احیای نقش زن در زمینه های ادبی و حمایت از استعدادها و ظرفیتهای نوآورانه آنها است.
اسمهان ابراهيم، مدیر این مرکز به شبکه الكفيل گفت، این برنامه به شکل کلی در قالب مجموعه برنامه ها و فعالیتهایی برای ایجاد یک جریان فرهنگی در بانوان است که موجب افزایش اندوخته های معرفتی آنها و ترغیبشان به قرائت و مطالعه و بکارگیری آن در جهت صحیح و مثبت می شود.

ابراهیم ادامه داد: بخش دوم این برنامه با محوریت کتاب تربیت خانواده خواهد بود. ماهیت مسابقه تلاش برای تقویت اطلاعات در حافظه آنها از طریق طرح سوالات است که سه برنده از طریق قرعه کشی انتخاب خواهند شد. این برنامه به مدت 15 روز ادامه دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: