برپایی اردوگاه آموزشی تفریحی برای نوجوانان مرکز (رحماء بينهم)

انجمن پیشاهنگی الکفیل با همکاری مرکز(رحماء بينهم) وابسته به آستان قدس عباسی اردوگاه آموزشی، تفریحی و فرهنگی را با عنوان (كريم آل البيت عليهم السلام)، برای گروهی از کودکان و نوجوانان بی سرپرست تحت پوشش مرکز برگزار نمود.


علی حسين عبد زيد، مسئول این انجمن به شبکه الکفیل گفت: همکاری میان ما و مرکز(رحماء بينهم) در حال توسعه و پیشرفت است و برنامه های مشترکی میان دو طرف تهیه شده است تا آگاهی و اعتماد به نفس این قشر افزایش یابد.


وی گفت: اقامت در اردوگاه مذکور در مجتمع شيخ كلينی تنها یکی از این برنامه های انجمن است، بطوریکه این برنامه سه روز ادامه یافت و چند اجرای تئاتر توسط گروه تئاتر وابسته به انجمن نیز در آن انجام گرفت. همچنین کارگاههای آموزشی با محوریت همزیستی مسالمت آمیز، پذیرش دیگران و آداب گفتگو و نیز مسابقات و بازیهای تفریحی جمعی نظیر فوتبال که توانایی فرد را برای کار گروهی افزایش می دهد برگزار شد؛ این امر آثار مثبتی را در کار میدانی که هدف آن خدمت به جامعه است، بر جای می گذارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: